پژوهشکده بیمه

زمان برگزاری آزمون فروش بیمه های زندگی در سال 1402 : آزمون بیمه عمر در سال 1402

زمان برگزاری آزمون فروش بیمه های زندگی در سال 1401 : برای نمایندگان بیمه ای که تمایل به فروش بیمه عمر و بیمه زندگی دارند ، شرکت در آزمون فروش بیمه زندگی و گرفتن مدرک آن الزامی می باشد.

برای مطلع شدن سریع از تغییر در زمان آزمون و یا سایر اطلاعات مرتبط با آزمون ، پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید تا خیلی سریع از تغییرات احتمالی مطلع شوید.

اینستاگرام آزمون بیمه

بر روی عکس کلیک کنید یا لینک زیر را کلیک کنید:

https://www.instagram.com/bimisha_ir/

برنامه زمانبندی آزمون فروش بیمه عمر سال 1402

آزمون فروش بیمه زندگی تیر 1402 : ساعت برگزاری آزمون 7 تا 9

چهارمین آزمون در تیر ماه 1402 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 3 تیر تا 5 تیر 1402 می باشد؛
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 6 تیر 1402 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 7 تیر 1402 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه عمر مرداد 1402 : ساعت برگزاری آزمون 7 تا 9

پنجمین آزمون در مرداد ماه 1402 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 21 مرداد تا 23 مرداد 1402 می باشد؛
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 24 مرداد 1402 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 26 مرداد 1402 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه زندگی شهریور 1402 : ساعت برگزاری آزمون 7 تا 9

ششمین آزمون در شهریور ماه 1402 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 26 شهریور تا 27 شهریور 1402 می باشد؛
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 28 شهریور 1402 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 30 شهریور 1402 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه عمر مهر 1402 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در مهر ماه 1402 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 27 شهریور تا 29 شهریور 1402 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 30 شهریور 1402 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 1 مهر 1402 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی آبان 1402 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در آبان ماه 1402 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 22 آبان تا 24 آبان 1402 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 25 آبان 1402 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 27 آبان 1402 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه عمر آذر 1402 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در آذر ماه 1402 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 20 آذر تا 22 آذر 1402 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 23 آذر 1402 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 25 آذر 1402 اعلام شده است.

آزمون فروش بیمه زندگی دی 1402 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در دی ماه 1402 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 18 دی تا 20 دی 1402 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 21 دی 1402 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 23 دی 1402 اعلام شده است.

آزمون فروش بیمه عمر بهمن 1402 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در بهمن ماه 1402 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 16 بهمن تا 18 بهمن 1402 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 19 بهمن 1402 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 21 بهمن 1402 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی اسفند 1402 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در اسفند ماه 1402 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 14 اسفند تا 16 اسفند 1402 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 17 اسفند 1402 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 19 اسفند 1402 اعلام شده است.

برای ثبت نام در آزمون فروش بیمه عمر و زندگی ، کافی است بر روی دکمه زیر کلیک کنید و وارد فرم ثبت نام شوید.

 

 

نکته : اگر در زمان مراجعه برای ثبت نام با پیام زیر مواجه شدید ، به این دلیل است که برنامه زمان بندی ثبت نام را در نظر نگرفته اید.

برنامه زمانبندی آزمون فروش بیمه عمر سال 1401

آزمون فروش بیمه زندگی فروردین 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در فروردین ماه 1401 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 27 فروردین تا 29 فروردین 1401 می باشد.
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 30 فروردین 1401 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 1 اردیبهشت 1401 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه زندگی اردیبهشت 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

دومین آزمون در اردیبهشت ماه 1401 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 17 اردیبهشت تا 19 اردیبهشت 1401 می باشد.
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 20 اردیبهشت 1401 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه عمر خرداد 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

سومین آزمون در خرداد ماه 1401 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 31 اردیبهشت تا 2 خرداد 1401 می باشد.
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 3 خرداد 1401 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 4 خرداد 1401 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه زندگی تیر 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

چهارمین آزمون در تیر ماه 1401 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 18 تیر تا 20 تیر 1401 می باشد؛
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 21 تیر 1401 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 23 تیر 1401 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه عمر مرداد 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

پنجمین آزمون در مرداد ماه 1401 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 15 مرداد تا 17 مرداد 1401 می باشد؛
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 18 مرداد 1401 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 20 مرداد 1401 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه زندگی شهریور 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

ششمین آزمون در شهریور ماه 1401 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 19 شهریور تا 21 شهریور 1401 می باشد؛
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 22 شهریور 1401 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 24 شهریور 1401 اعلام شده است.
 • شیوه برگزاری آزمون نیز بصورت متمرکز الکترونیکی می‌باشد.

 

آزمون فروش بیمه عمر مهر 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در مهر ماه 1401 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 27 شهریور تا 29 شهریور 1401 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 30 شهریور 1401 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 1 مهر 1401 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی آبان 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در آبان ماه 1401 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 22 آبان تا 24 آبان 1401 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 25 آبان 1401 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 27 آبان 1401 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه عمر آذر 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در آذر ماه 1401 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 20 آذر تا 22 آذر 1401 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 23 آذر 1401 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 25 آذر 1401 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی دی 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در دی ماه 1401 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 18 دی تا 20 دی 1401 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 21 دی 1401 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 23 دی 1401 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه عمر بهمن 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در بهمن ماه 1401 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 16 بهمن تا 18 بهمن 1401 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 19 بهمن 1401 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 21 بهمن 1401 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی اسفند 1401 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در اسفند ماه 1401 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 14 اسفند تا 16 اسفند 1401 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 17 اسفند 1401 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 19 اسفند 1401 اعلام شده است.

 

برای ثبت نام در آزمون فروش بیمه عمر و زندگی ، کافی است بر روی دکمه زیر کلیک کنید و وارد فرم ثبت نام شوید.

 

 

نکته : اگر در زمان مراجعه برای ثبت نام با پیام زیر مواجه شدید ، به این دلیل است که برنامه زمان بندی ثبت نام را در نظر نگرفته اید.

برای مطلع شدن سریع از تغییر در زمان آزمون و یا سایر اطلاعات مرتبط با آزمون ، پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید تا خیلی سریع از تغییرات احتمالی مطلع شوید.

اینستاگرام آزمون بیمه

بر روی عکس کلیک کنید یا لینک زیر را کلیک کنید:

https://www.instagram.com/bimisha_ir/

برنامه زمانبندی آزمون فروش بیمه عمر سال 1400​

آزمون فروش بیمه زندگی اردیبهشت 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در اردیبهشت ماه 1400 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 25 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت 1400 می باشد.
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 28 اردیبهشت 1400 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 30 اردیبهشت 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه عمر خرداد 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

دومین آزمون در خرداد ماه 1400 برگزار میشود:

 • تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 22 خرداد تا 24 خرداد 1400 می باشد.
 • تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 25 خرداد 1400 است.
 • روز برگزاری نیز، پنج شنبه 27 خرداد 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی تیر 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

سومین آزمون در تیر ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 5 تیر تا 7 تیر 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 8 تیر 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 10 تیر 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه عمر مرداد 1400 : ساعت برگزاری آزمون در زمان دریافت کارت مشخص میگردد

چهارمین آزمون در مرداد ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 9 مرداد تا 11 مرداد 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 12 مرداد 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 14 مرداد 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی شهریور 1400 : ساعت برگزاری آزمون در زمان دریافت کارت مشخص میگردد

پنجمین آزمون در شهریور ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 30 مرداد تا 1 شهریور 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 2 شهریور 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 4 شهریور 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه عمر مهر 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در مهر ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 27 شهریور تا 29 شهریور 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 30 شهریور 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 1 مهر 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی آبان 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در آبان ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 22 آبان تا 24 آبان 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 25 آبان 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 27 آبان 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه عمر آذر 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در آذر ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 20 آذر تا 22 آذر 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 23 آذر 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 25 آذر 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی دی 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در دی ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 18 دی تا 20 دی 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 21 دی 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 23 دی 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه عمر بهمن 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

آزمون در بهمن ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 16 بهمن تا 18 بهمن 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 19 بهمن 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 21 بهمن 1400 اعلام شده است.

 

آزمون فروش بیمه زندگی اسفند 1400 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در اسفند ماه 1400 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون بیمه زندگی، از 14 اسفند تا 16 اسفند 1400 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون بیمه عمر 17 اسفند 1400 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 19 اسفند 1400 اعلام شده است.

 

بیمیشا

بیمیشا : وب سایت خدمات آنلاین بیمه ای . بستری مناسب برای آشنایی مردم عزیز ایران با انواع بیمه نامه ها و مزایای آنها می باشد. در تلاشیم تا با خدمات آنلاین بیمه ای همواره در کنار شما باشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!